Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

20/12/2022 20/02/2023

217 0

Ngày 19/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2021 – 2025 (sau đây gọi tắt là Dự án 6). Tham dự có đại diện các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc, Sở VHTTDL; đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT; UBND cấp xã triển khai thực hiện Dự án 6 thuộc các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang. Đồng chí Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội thảo.

  Quang cảnh Hội thảo 

 Năm 2022, từ nguồn vốn ngân sách trung ương, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của Dự án 6. Đây là Dự án lớn với sự vào cuộc của các cấp và nhiều ngành liên quan từ Trung ương đến cơ sở; hệ thống văn bản nhiều với nội dung chuyên sâu, phức tạp, đa lĩnh vực … Do đó, công tác tham mưu triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Dự án 6 đã tập hợp 10 bài tham luận của các tác giả là các nhà quản lý cấp tỉnh, cấp huyện; các chuyên viên tham mưu triển khai thực hiện Dự án; các đơn vị, địa phương là chủ đầu tư Dự án. Trong đó, đại diện UBND xã Đông Sơn (Yên Thế) đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án “Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích di tích quốc gia đình Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế”. Đại diện Phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở VHTTDL) trao đổi “Một số vấn đề cần quan tâm khi sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ Dự án 6”, gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi … Về bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể, đại diện UBND xã Vĩnh Anh (Sơn Động) đã chia sẻ một số kinh nghiệm khi tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống trên địa bàn. Cùng đó, Phòng VHTT huyện Sơn Động trình bày tham luận với chủ đề: Công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với phát triển du lịch…

Trưởng phòng VHTT huyện Lục Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh các bài tham luận mang ý nghĩa hướng dẫn, định hướng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các đại biểu cũng đã có những kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tổng hợp những ý kiến từ cơ sở, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc đã trả lời, làm rõ và có những định hướng cụ thể trong công tác triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới.

Thông qua Hội thảo, là giải pháp nhằm hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án 6; đồng thời, có những định hướng cụ thể nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Dự án này đạt chất lượng, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Phí Trường Giang

Bản đồ

Lịch trình mẫu