Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Đẩy mạnh liên kết ba tỉnh Bắc Giang – Quảng Ninh- Hải Dương

03/08/2022 31/12/2022

874 0

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ ba tỉnh Bắc Giang – Quảng Ninh- Hải Dương về đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa 3 tỉnh. Hiện ngành VHTTDL các tỉnh đang triển khai tổ chức các nội dung hợp tác trong đó có phát triển du lịch.

 Đỉnh thiêng Yên Tử- một trong những hành trình kết nối Bắc Giang- Quảng Ninh

Cụ thể, ngành VHTTDL thống nhất sẽ hợp tác về công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng sản phẩm và tăng cường trao đổi thông tin về quản lý nhà nước. Tổ chức các buổi tạo đàm giới thiệu điểm đến gắn với chương trình quảng bá du lịch ba tỉnh, ký kết thỏa thuận hợp tác; chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm tour, phối hợp xây dựng các tài liệu quảng bá xúc tiến chung của 3 tỉnh như MV, tờ rơi, tập gấp, bản đồ…; cùng tham gia các sự kiện quảng bá du lịch tiềm năng…với chủ đề “ một hành trình- ba điểm đến. Cùng triển khai các chương trình hợp tác giữa các tỉnh Đông Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển du lịch.
Cùng với việc triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, an ninh trật tự, văn hóa thể thao.. việc triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch của ba tỉnh Bắc Giang – Quảng Ninh và Hải Dương sẽ góp phần khai thác và phát huy hiệu quả những giá trị di sản, tài nguyên tự nhiên và nhân văn của từng địa phương, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng của ba tỉnh./.

Theo Du lịch Bắc Giang.gov.vn

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu