Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Phòng trà Đạt Anh

vanhoa_lucngan@bacgiang.gov.vn
0332016948

Mô tả

Quán hát cho nhau nghe, phòng hát karaoke rất phong cách, một nơi giao lưu, gặp mặt hữu ích. Đồ uống đa dạng, nhận tổ chức các sự kiện

Những điểm lân cận

Bản đồ