Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Gật Gù BBQ

Quảng trường Việt Yên thị trấn Bích Động Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên,
phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn
0976598357

Dịch vụ

Mô tả

Chuyên lẩu nướng 

Những điểm lân cận

Bản đồ