Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà hàng Gật Gù BBQ

Quảng trường Việt Yên thị trấn Bích Động
phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn
0976598357

Dịch vụ

Mô tả

Chuyên lẩu nướng 

Những điểm lân cận

Bản đồ