Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà Hàng An Huy

124 Thân nhân Trung Hùng Lãm Việt Yên
phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn
0961456663

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng chuyên hải sản tươi sống

nhà hàng sức chứa tầm 150  người 

Những điểm lân cận

Bản đồ