Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang ban hành Nghị Quyết Quy đinh chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2023-2030

27/07/2023 596 0

Mới đây, Bắc Giang đã ban hành Nghị Quyết số 41/2023/NQ - HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, đối tượng được áp dụng hỗ trợ là các Hộ gia đình, cá nhân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng gọi chung là các cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch cộng đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương, cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện. Với các nội dung hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch cộng đồng với mức hỗ trợ 70% kinh phí theo thực tế, tối đa không quá 2 tỷ đồng/ điểm, phần còn lại do ngân sách cấp huyện đảm nhiệm; Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất điểm du lịch cộng đồng; Hỗ trợ mua đóng thuyền, xe điện vận chuyển khách du lịch với mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/ thuyền, không quá 2 thuyền/ điểm. Mức hỗ trợ nội dung xe điện tối đa không quá 200 triệu đồng/ xe điện, không quá 5 xe điện /điểm.

 Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất điểm du lịch cộng đồng Nghị quyết nêu rõ các nội dung hỗ trợ cụ thể như:  Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà đón khách, trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp nông thôn với mức hỗ trợ  500 triệu đồng /nhà không quá 3 nhà; Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng điểm du lịch cộng đồng mức với mức hỗ trợ 300 triêu đồng /nhà không quá 3 nhà; Hỗ trợ làm đường giao thông nội bộ trong khu vực điểm du lịch cộng đồng với mức hỗ trợ 800 triệu đồng/km tối đa không quá 2 tỷ đồng/ điểm; Hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực điểm du lịch cộng đồng với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/ bãi đỗ xe, không quá 2 bãi đỗ xe/ điểm.

Nghị quyết cũng nêu rõ các đối tượng được hỗ trợ phải đảm bảo các điều kiện để được hỗ trợ bao gồm: Có văn bản cam kết thực hiện kinh doanh du lịch từ 07 năm trở lên kể từ thời điểm nhận được hỗ trợ; Là điểm du lịch cộng đồng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2022 – 2030.

Hà Bộ

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu