Taxi Mai Linh

Cụm CN Thọ Xương, P.Thọ Xương, P.Bắc Giang

Số điện thoại: 02043.818.181

Taxi Sao Mai

Khu dân cư 2, Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Bắc Giang

Số điện thoại: 02043.857.858

Taxi Hồng Hải

Lô 35 N07 Hoàng Quốc Việt, Khu DC 2, Bắc Giang

Số điện thoại: 02043.829.999

Taxi Open 99

Số 11, đường Phồn Xương, phường Dĩnh Kế, tp Bắc Giang

Số điện thoại: 02043 575575