Bến xe khách Bắc Giang

Số 482 - Đường Xương Giang - Ngô Quyền - Bắc Giang

Số điện thoại: 0204.3826.141