Bến xe khách Bắc Giang -

Số 482 - Đường Xương Giang - Ngô Quyền - Bắc Giang

Đt: 0204.3826.141