Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Note: - Drag drop and sort the places in plan as you want! - Duration to next point is calculated by total of travel time and visit time

Day 1
 • Thiền viện Trúc lâm Phượng hoàng

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00
 • DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CHÙA VĨNH NGHIÊM

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00
 • Nhà hàng số 1 Tây Yên Tử

  Open Time: 08:00
  Close Time: 23:59
 • Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử

  Open Time: 07:00
  Close Time: 18:00