Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Thiền viện Trúc lâm Phượng hoàng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CHÙA VĨNH NGHIÊM

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng số 1 Tây Yên Tử

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00