Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
  • Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám

    Mở cửa: 07:30
    Đóng cửa: 16:30
  • Điểm du lịch cộng đồng bản Ven

    Mở cửa: 07:00
    Đóng cửa: 18:00