Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Cà phê Huế Xưa

số 6, đường Hoàng Công Dự Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên,
unknown@bacgiang.vn
0915198369

Mô tả

Cà phê Huế xưa khai trương ngày 14/12/2018. Công xuất khi khai trương: Đón được 150 khách. Dự kiến hoạt động trên cả ba tầng, 100% đồ uống truyền thống, nâng công suất phục vụ lên 800 khách.

Những điểm lân cận

Bản đồ