Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:30
  Suối Nước Vàng Miễn phí

 • 11:30
  Công ty Ravatel Home 2.000.000 đ

 • 18:00
  Siêu thị Big C Bắc Giang 600.000 đ

 • 21:12
  Nhà Hàng Rùa Vàng 500.000 đ