Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
Công an tỉnh Bắc Giang

Số 1A Đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại: 0204.3854328