Công an tỉnh Bắc Giang

Số 1A Đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại: 0204.3854328