Công an tỉnh Bắc Giang -

Số 1A Đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đt: 0204.3854328