Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Khách sạn An Bình 2

Bắc Giang City Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
chuaphanloai@bacgiang.vn
097 308 74 74

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn An Bình 2

Những điểm lân cận

Bản đồ