Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

151 Nguyên Hồng Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

0941006050

chuaphanloai@bacgiang.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)