Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

TK4 Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

096 9179583

chuaphanloai@bacgiang.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)