Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

0 90 451 09 81

chuaphanloai@bacgiang.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)