Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

315 Nguyễn Thị Lưu Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

0 204 3555 772

chuaphanloai@bacgiang.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)