Nhà Hàng Đặc Sản Chim    

Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang - 0 204 3857 060

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Nhà Hàng Đặc Sản Chim

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng