Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 07:00

Số điện thoại: 084 4888336

Địa chỉ: Đường Lê Đức Trung Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

Neo Coffee Karaoke

Giới thiệu:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

Đường Lê Đức Trung Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

084 4888336

sanxtdlbg@gmail.com

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img