Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 07:00

Số điện thoại: 084 4888336

Địa chỉ: Đường Lê Đức Trung Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

Neo Coffee Karaoke

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)