Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 07:00

Số điện thoại: 084 4888336

Địa chỉ: Đường Lê Đức Trung Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

Neo Coffee Karaoke

Giới thiệu:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

Đường Lê Đức Trung Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

084 4888336

sanxtdlbg@gmail.com

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img