Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Nguyễn Công Hãng Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

098 267 85 11

chuaphanloai@bacgiang.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)