Tre Làng Quán 1    

So 315 Than Nhan Trung Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang - 0962 423 566

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Đặc sản trâu tơ tươi, giật

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features