Nhà hàng Thanh Hân    

To dan pho Truong Chinh - Thi tran Chu - Luc Ngan - Bac Giang Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang - 0961206286

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Nhà hàng Thanh Hân nằm ở tổ dân phố Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Sức chứa 100 khách, chuyên các món ăn đồng quê và đặc sản các loại.

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features