Nhà hàng Đại Lâm    

Pho Ba Ba, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang -

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Nhà hàng Đại Lâm

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features