Nhà Hàng Đặc Sản Chim    

Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang - 0 204 3857 060

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Nhà Hàng Đặc Sản Chim

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features