Khách sạn Tin Phát    

Km so 8 Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang - 02043755555

Price from
đ

Room Kind Room Type Services Room Price Booking

Detail of Khách sạn Tin Phát

Description

Khách sạn Tín Phát 

Địa chỉ : Km số 8, xã Tiền Phong huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

Hot line: 02043755555

Khách sạn Tín Phát có tổng số  19 phòng đơn, 11 phòng đôi ; giá đơn 350/ngày; đôi 450/ngày 

Services and Offers

Internet

Service in Room

Convenient

Participation

Eating

Moving

Activity and relaxing

Policy

Some helpful facts

Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img