Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Số 2, đường Cả Trọng Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

02043 663 666

chuaphanloai@bacgiang.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)