Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Gốm làng Ngòi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Trà Sữa Tocotoco

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Rùa Vàng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khách sạn Ravatel Inn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59