Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chùa Vĩnh Nghiêm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hồ Khe Chão

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Hải Đăng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Vườn nghệ thuật Sông Thương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Hồ Suối Nứa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch Khuôn Thần

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00