Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế
Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế
Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế
Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế
Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế
Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0914 525 109

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: phongvhtt_yenthe@bacgiang.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế cách thành phố Bắc Giang khoảng 30 km về phía Bắc, quần thể khu di tích bao gồm 9 điểm di tích trong số 23 điểm khu, điểm di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt như: Đền Thề, đồn Phồn Xương, đình Dĩnh Thép, chùa Lèo,… Đây là những địa danh ghi đậm dấu ấn cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. Trung tâm khu di tích nằm ở thị trấn Cầu Gồ, nơi có nhà trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế còn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về cuộc khởi nghĩa. Tại đây hàng năm có lễ hội Yên Thế được tổ chức ngày 16 tháng 3 tỏ lòng biết ơn, thành kính với người anh hùng dân tộc – Hoàng Hoa Thám, cùng các nghĩa quân anh dũng đã kiên cường chống lại thực dân Pháp trong suốt 30 năm (1884-1913); được sống lại một thời oai hùng, với lòng yêu nước sâu sắc và tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế cách thành phố Bắc Giang khoảng 30 km về phía Bắc, quần thể khu di tích bao gồm 9 điểm di tích trong số 23 điểm khu, điểm di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt như: Đền Thề, đồn Phồn Xương, đình Dĩnh Thép, chùa Lèo,… Đây là những địa danh ghi đậm dấu ấn cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. Trung tâm khu di tích nằm ở thị trấn Cầu Gồ, nơi có nhà trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế còn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về cuộc khởi nghĩa. Tại đây hàng năm có lễ hội Yên Thế được tổ chức ngày 16 tháng 3 tỏ lòng biết ơn, thành kính với người anh hùng dân tộc – Hoàng Hoa Thám, cùng các nghĩa quân anh dũng đã kiên cường chống lại thực dân Pháp trong suốt 30 năm (1884-1913); được sống lại một thời oai hùng, với lòng yêu nước sâu sắc và tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)