Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
Vietcombank Bắc Giang Phòng Giao Dịch Hùng Vương

179 Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: +842043829646

VietcomBank Bắc Giang

278 Hoàng Văn Thụ, Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Số điện thoại: 0204 3797 888

Máy ATM và phòng giao dịch Song Khê Nội Hoàng

KCN Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang

Số điện thoại: 0204.3822.789

Máy ATM và phòng giao dịch Lục Ngạn

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Số điện thoại: 0204.3883.868