Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Xây dựng chính sách phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang

02/08/2022 1195 0

Nhằm tạo điều kiện cho thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Tờ trình số 443/TTr- UBND ngày 28/7/2022 về việc nghị đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2030.

 Điểm du lịch cộng đồng bản Ven

Theo nội dung tờ trình, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị HĐND tỉnh ra nghị quyết hỗ trợ ba nội dung chính bao gồm: (1) hỗ trợ công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm du lịch cộng đồng và điểm du lịch; trong đó chi cho việc hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho các điểm du lịch và điểm du lịch cộng đồng; xây dựng, nâng cấp đường giao thông kết nối từ quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đến các điểm du lịch, loại đường cấp 6; xây dựng bãi đỗ xe chung; xây dựng nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch; xây dựng, lắp đặt các biển chỉ dẫn về điểm du lịch; xây dựng 02 mô hình điểm, điểm du lịch sinh thái cộng đồng nhằm khai thác, phát triển sản phẩm nông nghiệp nông thôn gắn với sản phẩm OCOP ; Xây dựng nhà homestay; Xây dựng nhà nổi trên mặt nước; Xây dựng nhà giàn khu trải nghiệm. (2) Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, tàu thuyền phục vụ khách du lịch; nâng cấp, sửa chữa, đóng mới tàu thuyền phục vụ khách du lịch; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh tại các hộ gia đình.(3) Chính sách hỗ trợ biểu diễn văn nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch, du lịch cộng đồng; thăm quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn. Dự kiến tổng nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ từ năm 2023 đến hết năm 2030 khoảng trên 98 tỷ đồng./. 

 Hà Yến

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu