Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang: Xếp hạng thêm 7 di tích lịch sử cấp tỉnh

09/12/2021 100 0

Ngày 7/12/2021, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 2499/QĐ- UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2021.

Theo Quyết định có 7 di tích lịch sử được xếp hạng đợt này gồm: Nghè My Điền, Thị trấn Nếnh; Chùa làng Núi, xã Việt Tiến; Đền Thượng, xã Tiên Sơn; Đình Cầu, xã Tự Lạn (huyện Việt Yên); Đình Tranh, Thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên); Chùa Nội, xã Đức Giang (huyện Yên Dũng); Đình Rừng Cấm, xã Vân Sơn (huyện Sơn Động).

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND cấp huyện, xã nơi có di tích được xếp hạng, trong nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của luật di sản văn hoá. Nghiêm cấm các hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch, hủy hoại, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử; trường hợp thay đổi, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, sử dụng đất đai thuộc di tích phải được phép của cấp có thẩm quyền. UBND cấp huyện, xã có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, khai thác và đầu tư xây dựng các khu di tích lịch sử - văn hóa và các điểm di tích lịch sử đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững./.  

                                                                             Hà Yến

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu