Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh năm 2018

11/01/2019 885 0

Nhằm thực hiện tốt việc thu hút đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-TW ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 -2020; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/10/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Dự kiến trong hai ngày 9-10/10/2018, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2018 tại khách sạn Mường Thanh, TP. Bắc Giang. Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch có quy mô lớn với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu đại diện cho các các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương; các cơ quan truyền thông như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Du lịch; đai diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo các Sở ban ngành trong Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư, khảo sát; các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư trong lĩnh vực du lịch tại Bắc Giang; đại diện một số cơ quan báo, đài trung ương: Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo du lịch… Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang sẽ giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư du lịch và các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, nhằm thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế để phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch. Tại Hội nghị này, tỉnh Bắc Giang sẽ trưng bày giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh về du lịch Bắc Giang; Giới thiệu về vị trí quy hoạch các khu điểm du lịch tiềm năng, thế mạnh về du lịch Bắc Giang, một số dự án du lịch, dịch vụ; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và trao Quyết định chủ trương đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư giữa UBND tỉnh Bắc Giang và các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Lĩnh Phương

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu