An toàn khu II huyện Hiệp Hòa được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

05/01/2021 53 0

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2280/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 11), năm 2020 đối với 7 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có di tích An toàn khu II huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.

An toàn khu II huyện Hiệp Hòa là một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa là nơi nuôi giấu, bảo vệ an toàn cho cán bộ cấp cao của Đảng thời kỳ tiền khởi nghĩa.Vào năm 1941, Trung ương Đảng có chủ trương xây dựng các căn cứ địa và ATK. Với vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ Việt Bắc đi xuống đồng bằng nên ngay từ đầu năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng xây dựng ATK II trên địa bàn các xã giáp ranh ba huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) và Phổ Yên, Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên). ATK II tại Hiệp Hòa được xác định là căn cứ đặc biệt quan trọng bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não, bảo vệ cán bộ chủ chốt của Đảng, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Xứ ủy Bắc Kỳ và Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc kỳ được liên tục, thông suốt, kịp thời. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 16 xã ATK II, trong đó hệ thống di tích tập trung tại 4 xã: Hoàng Vân, Hoàng An, Hòa Sơn, Xuân Cẩm.
Tại Quết định số 2280/ QĐ- TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Giang có 5 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế công nhận năm 2012; chùa Vĩnh Nghiêm (năm 2015); chùa Bổ Đà (năm 2016); Những địa điểm chiến thắng Xương Giang (năm 2019) và Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa. 

 Nguyễn Thúy

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu