Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch- Tăng cường truyền thông xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

08/11/2022 31/12/2022

612 0

Nhân tháng hành động và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có kế hoạch đẩy mạnh chiến dịch truyền thông xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. 

 Chủ đề Tháng hành động và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em năm 2022 là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Những hoạt động chính sẽ được tổ chức trong chiến dịch truyền thông này là: Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến huyện, xã, thôn bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; Đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội...Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em năm 2022; Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em... Sản xuất, phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm.
Chiến dịch truyền thông sẽ được tập trung cao điểm trong thời gian từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.
Mục tiêu của chiến dịch là thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình./.

Theo http://dulichbacgiang.gov.vn/

Bản đồ

Lịch trình mẫu