Cuộc thi ảnh "7 ngày khám phá Tây Yên Tử"

14/02/2019 20/02/2019

251 0

Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh “7 ngày khám phá Tây Yên Tử” lần thứ nhất năm 2019.

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu