Bắc Giang tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

02/02/2019 05/02/2019

1201 0

Tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Người dân Bắc Giang được ngắm pháo hoa ở 10 điểm trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tại TP Bắc Giang tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu Quảng trường 3-2. UBND TP Bắc Giang tổ chức bắn lúc 21 giờ (60 giàn pháo hoa) và UBND tỉnh bắn lúc 24 giờ (90 giàn pháo hoa). Đồng thời, tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm các huyện: Việt Yên (90 giàn pháo hoa), Hiệp Hòa, Lục Ngạn (60 giàn), Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế (45 giàn). Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn về cháy, nổ và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bản đồ

Lịch trình mẫu