Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

06/01/2023 06/06/2023

116 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn số 13/SVHTTDL-QLDSVH ngày 03/01/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, tỏ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh dịp Tết Nguyến đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, Sở VHTTDL đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh ban hành trong thời gian qua về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đặc biệt là Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  

Lễ hội Yên Thế 

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp tại địa phương. Tổ chức lễ hội theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, di tích; vận động, thuyết phục người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Quản lý chặt chẽ hoạt động đăng ký và thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn, lành mạnh, không để xảy ra sai sót; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ an toàn cho di tích, danh lam thắng cảnh và nhân dân tham gia lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm…

Chỉ đạo Ban Quản lý các di tích địa phương, cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân, du khách tham quan, thực hành tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích; đảm bảo du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Việc tăng cường các biện pháp quản lý và tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của người dân trong dịp đầu Xuân Quý Mão 2023./.

 

Nguyễn Thúy

Bản đồ

Lịch trình mẫu