Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Rạp chiếu phim Beta

số 51, Đường Nguyễn Văn Cừ
chuaxacdinh@gmail.com

Mô tả

Là rạp chiếu phim có quy mô lớn, trang thiết bị hỗ trợ hiện đại, cso 03 phòng chiếu màn ảnh rộng với 534 ghế ngồi

Những điểm lân cận

Bản đồ