Cà phê Minh Nga

Bắc Giang City Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
chuaphanloai@bacgiang.vn
0204 6282 555

Mô tả

Coffee Minh Nga

Những điểm lân cận

Bản đồ