Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại: 0393660662

Địa chỉ: 45, Hùng Vương, Ngô Quyền, TP. Bắc Giang Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

Đại Hoàng Sơn OPERA Wedding Palace

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : đ - đ

Giới thiệu:

Những dịch vụ phổ biến

Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: - Đóng cửa:

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)