Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
Vietcombank Bắc Giang Phòng Giao Dịch Hùng Vương

179 Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam

Phone: +842043829646

VietcomBank Bắc Giang

278 Hoàng Văn Thụ, Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Phone: 0204 3797 888

Máy ATM và phòng giao dịch Song Khê Nội Hoàng

KCN Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang

Phone: 0204.3822.789

Máy ATM và phòng giao dịch Lục Ngạn

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Phone: 0204.3883.868