Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
Bến xe huyện Sơn Động

QL31,Xã An Lập-Huyện Sơn Động-Tỉnh Bắc Giang.

Phone: 02033858858

Bến xe Hiệp Hòa

Hoàng Văn Thái, TT. Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Phone: 02043872315

Bến xe Cầu Gồ

Thị trấn Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang

Phone: 02043854245

Bến xe khách Bắc Giang

446 Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Phone: 02043854786

BẾN XE LỤC NGẠN BẮC GIANG

Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Phone: 02043854245