Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

08/10/2020 16/10/2020

724 1

Sáng nay (6/10), Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các đồng chí chủ trì họp báo.

Các đồng chí chủ trì họp báo.

Thông tin tới các cơ quan báo chí, các đồng chí chủ trì cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra từ chiều 13 đến hết ngày 15/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang) với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho gần 8,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó có 38 đại biểu đương nhiệm và 312 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025”.

Các đại biểu dự họp báo.

Các đại biểu dự họp báo.

Đại hội tập trung vào các nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Các đại biểu dự họp báo được thông tin về: Kết quả tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương; về công tác nhân sự được thực hiện theo 5 bước bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo được sự đồng thuận cao; các công trình chào mừng đại hội ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phóng viên Báo Bắc Giang đặt câu hỏi.

Phóng viên Báo Bắc Giang đặt câu hỏi.

Đại diện một số cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương phát biểu đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội. Đặc biệt báo cáo chính trị đã đánh giá được kết quả và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Nhiều ý kiến đề xuất Ban tổ chức Đại hội thông tin làm rõ thêm những chỉ tiêu đạt cao về thu hút đầu tư; tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách; phương châm tổ chức Đại hội tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; định hướng thêm một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trước, trong và sau Đại hội; thành phần tham dự và việc tác nghiệp của phóng viên tại Đại hội. 

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận nêu câu hỏi. 

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận nêu câu hỏi. 

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, các đồng chí chủ trì và đại diện các sở, ngành liên quan thông tin làm rõ hơn về những vấn đề báo chí quan tâm như: Chủ đề Đại hội, mục tiêu nhiệm kỳ tới, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; công tác cán bộ, cơ cấu, độ tuổi, thành phần nhân sự để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX… Quy trình tác nghiệp, phối hợp chia sẻ thông tin với các cơ quan báo chí khi tác nghiệp.

Đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao vai trò của báo chí trong sự phát triển của tỉnh. Đồng chí cho rằng sự quan tâm, đồng hành của báo chí góp phần tăng thêm hiệu quả, hiệu lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Làm rõ thêm về chủ đề Đại hội, đồng chí nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, nhiệm kỳ 2020- 2025, Bắc Giang phấn đấu nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Địa phương không xác định là “phát triển nhanh” mà là “phát triển toàn diện, vững chắc” trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Phát triển vững chắc, hài hòa cả trên 3 yếu tố về kinh tế- môi trường- xã hội; không làm mất đi cơ hội cho tương lai; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Quan tâm phát triển cả khu vực nông thôn và thành thị, coi trọng công nghiệp nhưng không bỏ qua nông nghiệp; chú ý đến những đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thông tin thêm một số thành tựu nổi bật và những giải pháp đột phá của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015- 2020 như: Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, tạo nguồn nhân lực chất lượng đón bắt xu hướng phát triển, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí mong muốn trong thời gian trước, trong và sau Đại hội, các cơ quan báo chí, các nhà báo phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tăng cường thông tin tuyên truyền về Đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, cổ vũ tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Map

Sample Plan