Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Rạp chiếu phim Beta

so 51, Đuong Nguyen Van Cu
chuaxacdinh@gmail.com

Description

Là rạp chiếu phim có quy mô lớn, trang thiết bị hỗ trợ hiện đại, cso 03 phòng chiếu màn ảnh rộng với 534 ghế ngồi

Map